Top 20+ cu tác dụng hno3 đặc thu được sản phẩm gồm tốt nhất, đừng bỏ qua
 1. Home
 2. Ăn gì
 3. Top 20+ cu tác dụng hno3 đặc thu được sản phẩm gồm tốt nhất, đừng bỏ qua
Huy Đạt 2 tháng trước

Top 20+ cu tác dụng hno3 đặc thu được sản phẩm gồm tốt nhất, đừng bỏ qua

Duới đây là các thông tin và kiến thức về cu tác dụng hno3 đặc thu được sản phẩm gồm hot nhất được tổng hợp bởi Nguyenhuydat.com

Phản ứng Cu HNO3 loãng là phản ứng hóa học về kim loại với axit. Hơn nữa đây là phản ứng oxi hóa khử nên cũng được vận dụng rất nhiều vào đề thi. Lessonopoly mời các bạn và các em cùng tìm hiểu chi tiết về phản ứng này.

Phản ứng Cu HNO3 loãng tạo ra sản phẩm là gì?
Phản ứng Cu HNO3 loãng tạo ra sản phẩm là gì?

Cu + HNO3 loãng

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

(rắn) (dung dịch loãng) (dung dịch) (khí) (lỏng)

(đỏ) (màu xanh lam)

64 63 188 30 18

Điều kiện phản ứng

– Kim loại đồng

– Dung dịch HNO3 loãng

– Điều kiện phản ứng: không có.

Tiến hành phản ứng

– Cho vào ống nghiệm 1 đến 2 lá đồng, nhỏ từ từ vừa đủ dung dịch HNO3 loãng vào trong ống nghiệm. Xem hiện tượng xảy ra.

Hiện tượng hóa học

– Lá đồng màu đỏ (Cu) tan dần trong dung dịch axit HNO3 loãng, ống nghiệm chuyển sang màu xanh (đó là dung dịch Cu(NO3)2 ) và có khí NO thoát ra.

Phương trình phản ứng và cân bằng

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

Phương trình ion

Quá trình nhường electron: Cu → Cu+2 + 2e

Quá trình nhận electron: N+5 + 3e → N+2

=> Phương trình sau khi cân bằng với hệ số tối giản nhất:

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

Xem thêm: thí nghiệm Cu với HNO3 loãng

Cu + HNO3 đặc

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

Xem thêm: Top 6 dac san tra vinh tốt nhất

(rắn) (dd đậm đặc) (rắn) (khí) (lỏng)

(đỏ) (không màu) (trắng) (nâu đỏ) (không màu)

64 63 188 46 18

– Hiện tượng nhận biết:

Chất rắn màu đỏ của Đồng (Cu) tan dần trong dung dịch và sủi bọt khí do khí màu nâu đỏ Nitơ dioxit (NO2) sinh ra.

HNO3 đặc thì sản phẩm là NO2, HNO3 loãng tạo thành NO.
HNO3 đặc thì sản phẩm là NO2, HNO3 loãng tạo thành NO.

– Lưu ý:

Axit nitric HNO3 oxi hoá được hầu hết các kim loại, kể cả kim loại có tính khử yếu như Cu. Khi đó, kim loại bị oxi hoá đến mức oxi hoá cao và tạo ra muối nitrat. Thông thường, nếu dùng dung dịch HNO3 đặc thì sản phẩm là NO2, còn dung dịch loãng thì tạo thành NO.

CuO + HNO3 loãng

CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O

(rắn) (dd) (dd) (lỏng)

(đen) (không màu) (xanh lam) (không màu)

80 63 188 18

Mg + HNO3 loãng

– Mg + HNO3 loãng sinh ra khí NO

3Mg + 8HNO3 → 3Mg(NO3)2 + 2NO + 4H2O

(rắn) (dung dịch) (rắn) (khí) (lỏng)

(không màu) (không màu)

cu hno3 loang 3

– Mg + HNO3 loãng sinh ra NH4NO3

10HNO3 + 4Mg → 4Mg(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O

Xem thêm: Top 5 buffet ngọt hay nhất

(dung dịch) (rắn) (rắn) (khí) (lỏng)

(không màu) (không màu)

Al + HNO3 loãng

– Al + HNO3 loãng sinh ra khí N2O

8Al + 30HNO3 → 8Al(NO3)3 + 3N2O + 15H2O

(rắn) (dd loãng) (rắn) (khí) (lỏng)

(trắng bạc) (không màu) (trắng) (không màu) (không màu)

– Al + HNO3 loãng sinh ra NH4NO3

8Al + 30HNO3 → 8Al(NO3)3 + 3NH4NO3 + 9H2O

(rắn) (lỏng) (lỏng) (lỏng)

(trắng bạc) (không màu) (không màu) (không màu) (không màu)

Fe + HNO3 loãng

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

(dd loãng, nóng) (khí)

Ag + HNO3 loãng

3Ag + 4HNO3 → 3AgNO3 + 2H2O + NO

(rắn) (dd pha loãng) (kết tủa) (lỏng) (khí)

(trắng) (không màu) (trắng)

– Điều kiện phản ứng: Nhiệt độ.

Kim loại tác dụng với HNO3
Kim loại tác dụng với HNO3

Bài tập vận dụng

cu hno3 loang 5

Bài 1. Hòa tan hoàn toàn 1,28 gam Cu vào dung dịch chứa 7,56 gam HNO3 thu được dung dịch X và V lít hỗn hợp khí gồm NO và NO2 (đktc). Cho X tác dụng hoàn toàn với 105ml dung dịch KOH 1M, sau đó lọc bỏ kết tủa được dung dịch Y. Cô cạn Y được chất rắn Z. Nung Z đến khối lượng không đổi, thu được 8,78 gam chất rắn. Giá trị V là A. 0,336 B. 0,448. C. 0,560. D. 0,672.

Xem thêm: Top 6 cách làm bánh bao sữa hay nhất, bạn nên biết

Giải:

– Chất rắn Z gồm KNO3 và KOH(dư). Khi nung Z ta thu được KNO2 và KOH(dư). Theo đề ta có :

85nKNO2 + 56nKOH = m rắn, => nKNO2 = 0,1 mol

BT: K → nKNO2 + nKOH = nKOH ban đầu, => nKOH dư = 0,005 mol.

BT: N → nNO2 + nNO = nHNO3 – nKNO2 = 0,02 mol;

=> V(NO, NO2) = 0,448 lít

Bài 2. Hoà tan hoàn toàn m gam Cu trong dung dịch HNO3 thu được 1,12 lít hỗn hợp khí NO và NO2 (đktc) có tỉ khối hơi đối với H2 là 16,6. Giá trị của m là A. 8,32. B. 3,90. C. 4,16. D. 6,40.

Bài 3. Hiện tượng quan sát được khi cho Cu vào dung dịch HNO3 đặc là A. Dung dịch chuyển sang màu vàng và có khí màu nâu đỏ thoát ra B. Dung dịch chuyển sang màu nâu đỏ và có khí màu xanh thoát ra C. Dung dịch chuyển sang màu xanh và có khí không màu thoát ra D. Dung dịch chuyển sang màu xanh và có khí màu nâu đỏ thoát ra

Bài 4. Khi hòa tan hiđroxit kim loại M(OH)2 bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 20% thu được dung dịch muối trung hòa có nồng độ 27,21%. Kim loại M là A. Cu B. Fe C. Zn D. Al

Bài 5. Tổng hệ số là các số nguyên, tối giản của tất cả các chất trong phương trình phản ứng giữa Cu với dung dịch HNO3 đặc, nóng là: A. 8 B. 10 C. 11 D. 9

Bài 6. Cho 2,16 gam hỗn hợp gồm Al và Mg tan hết trong dung dịch axit HNO3 loãng, đun nóng nhẹ tạo ra dung dịch X và 448 ml (đo ở 354,90 K và 988 mmHg) hỗn hợp khí Y khô gồm 2 khí không màu, không đổi màu trong không khí. Tỷ khối của Y so với oxi bằng 0,716 lần tỷ khối của khí cacbonic so với nitơ. Làm khan X một cách cẩn thận thu được m gam chất rắn Z, nung Z đến khối lượng không đổi thu được 3,84 gam chất rắn T. Tính giá trị của m

Bài 7. Cho 0,54g bột Al hoà tan hết trong 250 ml dung dịch HNO3 1M. Sau khi phản ứng xong, thu được dung dịch A và 0,896 lít hỗn hợp khí B gồm NO2 và NO (đo ở đktc).

a) Tính tỉ khối của hỗn hợp khí B đối với H2.

b) Tính nồng độ mol các chất trong dung dịch A thu được.

Bài 8. Hoà tan hoàn toàn m gam Al trong dung dịch HNO3 thì thu được 8,96 lít (đktc) hỗn hợp khí A (gồm NO và N2O) có tỉ khối dA/H2 = 16,75. Tính m.

Bài 9. Nếu cho 9,6 gam Cu tác dụng hết với 180ml HNO3 1M sau khi phản ứng kết thúc thu được V1 lít NO (đktc) duy nhất và dung dịch A. Nếu cho 9,6 gam Cu tác dụng hết với 180ml dung dịch hỗn hợp HNO3 1M và H2SO4 0,5M sau khi phản ứng kết thúc thu được V2 lít NO (đktc) duy nhất và dung dịch B.Tính khối lượng muối thu được khi cô cạn dung dịch B. Chọn đáp án đúng. A. 22,86 gam B. 21,86 gam C. 20,86 gam D. 23,86 gam

Bài 10. Cho m gam bột kim loại đồng vào 200 ml dung dịch HNO3 2M, có khí NO thoát ra. Để hòa tan vừa hết chất rắn, cần thêm tiếp 100 ml dung dịch HCl 0,8M vào nữa, đồng thời cũng có khí NO thoát ra. Trị số của m là: A. 9,60 gam B. 11,52 gam C. 10,24 gam D. 12,54 gam

Như vậy, phản ứng Cu HNO3 loãng tạo ra dung dịch Cu(NO3)2 , khí NO thoát ra và nước. Các em nên chú ý phản ứng của kim loại với HNO3, vì HNO3 là axit mạnh, có tính khử mạnh, nên sẽ tạo ra sản phẩm sinh ra các khí khác nhau thi thay đổi điều kiện và tỉ lệ mol. Hy vọng bài viết của lessonopoly giúp các em vận dụng và làm bài tập tốt.

Top 23 cu tác dụng hno3 đặc thu được sản phẩm gồm tổng hợp bởi Nguyễn Huy Đạt – Tổng hợp mọi thứ cuộc sống

cho 15g hỗn hợp gồm Al và Cu tác dụng với dung dịch HNO3 đặc,nóng, dư, sau phản ứng thu được 20,16 lít NO2( đktc, sản phẩm khử duy nhất. a, xác định %

 • Tác giả: mtrend.vn
 • Ngày đăng: 07/09/2022
 • Đánh giá: 4.76 (589 vote)
 • Tóm tắt: cho 15g hỗn hợp gồm Al và Cu tác dụng với dung dịch HNO3 đặc,nóng, dư, sau phản ứng thu được 20,16 lít NO2( đktc, sản phẩm khử duy nhất. a, …

Phản ứng của Cu HNO3 loãng, Cu HNO3 đặc và CuO HNO3

Phản ứng của Cu HNO3 loãng, Cu HNO3 đặc và CuO HNO3
 • Tác giả: thptngothinham.edu.vn
 • Ngày đăng: 06/10/2022
 • Đánh giá: 4.48 (447 vote)
 • Tóm tắt: Thông thường, nếu dùng dung dịch HNO3 đặc thì sản phẩm là NO2, còn dung … cho 9,6 gam Cu tác dụng hết với 180ml HNO3 1M sau khi phản ứng kết thúc thu được …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài 10. Cho m gam bột kim loại đồng vào 200 ml dung dịch HNO3 2M, có khí NO thoát ra. Để hòa tan vừa hết chất rắn, cần thêm tiếp 100 ml dung dịch HCl 0,8M vào nữa, đồng thời cũng có khí NO thoát ra. Trị số của m là: A. 9,60 gam B. 11,52 gam C. 10,24 …

Chuyên đề kim loại HNO3 sản phẩm khử tổng hợp bài tập về axit nitric

 • Tác giả: text.123docz.net
 • Ngày đăng: 08/23/2022
 • Đánh giá: 4.2 (336 vote)
 • Tóm tắt: Hòa tan hoàn toàn 12,8 gam Cu trong dung dịch HNO 3 thu được V lít hổn hợp khí X ( đktc ) gồm NO 2 và NO . Biết tỷ khối của X so với H2 là 19 . Vậy V lít bằng :

Cho 1,29 gam hỗn hợp Zn , Cu tác dụng với dd HNO3 đặc thu được

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 10/09/2022
 • Đánh giá: 4.04 (483 vote)
 • Tóm tắt: Cho 1,29 gam hỗn hợp Zn , Cu tác dụng với dd HNO3 đặc thu được 0, 896 lít khí ( màu nâu đỏ) NO2 thoát ở ra đktc a/ viết phương trình phản …

Cho Cu tác dụng với HNO3 đặc thu được khí có màu nâu đỏ là:

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 11/07/2022
 • Đánh giá: 3.86 (258 vote)
 • Tóm tắt: Hòa tan 11,6 gam hỗn hợp A gồm Fe và Cu vào 87,5 gam dung dịch HNO3 50,4%, … dư H2SO4 đặc nóng thu được sản phẩm khử duy nhất là bao nhiêu lít SO2 đktc?

Xem thêm: Tổng hợp 5 lễ vu quy hay nhất, đừng bỏ qua

Cho kim loại Cu tác dụng với HNO3 đặc, nóng, thu được khí X có màu nâu đỏ. Khí X là

 • Tác giả: hamchoi.vn
 • Ngày đăng: 11/07/2022
 • Đánh giá: 3.79 (268 vote)
 • Tóm tắt: Đun nóng hỗn hợp gồm 2,76 gam C2H5OH với 3,0 gam CH3COOH có H2SO4 đặc làm chất xúc tác, thu được m gam este. Biết hiệu suất phản ứng đạt 80%. Giá trị của m …

Đun nóng hỗn hợp xenlulozơ với HNO3 đặc và  H2SO4 đặc, thu được hỗn hợp sản phẩm gồm hai chất hữu cơ có số mol bằng nhau, có % khối lượng của N trong đó bằng 14,4 %. Công thức của hai chất trong sản phẩm là: (Biết: H1 N14 O16 C12)

 • Tác giả: tailieumoi.vn
 • Ngày đăng: 01/16/2022
 • Đánh giá: 3.57 (432 vote)
 • Tóm tắt: Đun nóng hỗn hợp xenlulozơ với HNO3 đặc và H2SO4 đặc, thu được hỗn hợp sản phẩm gồm hai chất hữu cơ có số mol bằng nhau, có % khối lượng của …

Sản phẩm khử của HNO3

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Ngày đăng: 11/19/2022
 • Đánh giá: 3.33 (363 vote)
 • Tóm tắt: – Axit nitric là chất oxy hóa mạnh, khi tác dụng với cyanit, bột kim có thể phát nổ và tự bốc cháy khi phản ứng với turpentine. – Ở nồng độ đậm đặc, axit có thể …

Sản phẩm thu được khí cho kim loại sắt dư vào dung dịch HNO3 đặc, nóng là

 • Tác giả: ihoctot.com
 • Ngày đăng: 11/05/2022
 • Đánh giá: 3.12 (346 vote)
 • Tóm tắt: Fe + 4HNO3 → Fe NO3 3 + NO↑ + 2H2OĐiều kiện phản ứng: HNO3 loãng dưCách tiến hành: Cho Fe sắt tác dụng với dung dịch …

Cho 3,2 g Cu tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, dư thì thể tích khí NO2 

 • Tác giả: tuhoc365.vn
 • Ngày đăng: 06/04/2022
 • Đánh giá: 2.99 (124 vote)
 • Tóm tắt: Cho 3,2 g Cu tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, dư thì thể tích khí NO2 (đktc) thu được là.

Hiện tượng quan sát được khi cho Cu vào dung dịch HNO3 đặc là:

 • Tác giả: doctailieu.com
 • Ngày đăng: 08/19/2022
 • Đánh giá: 2.76 (182 vote)
 • Tóm tắt: Hiện tượng quan sát được khi cho Cu vào dung dịch HNO3 đặc là: D. Dung dịch chuyển sang màu xanh và có khí màu nâu đỏ thoát ra Trắc nghiệm …

Xem thêm: Top 2 cách làm bánh ít hot nhất, đừng bỏ lỡ

Cho hỗn hợp X gồm 2 kim loại Fe và Cu tác dụng vừa đủ với dung

 • Tác giả: loga.vn
 • Ngày đăng: 09/30/2022
 • Đánh giá: 2.63 (185 vote)
 • Tóm tắt: … dung dịch HNO3 loãng thu được 8,96 lít khí NO (đktc) là sản phẩm khử duy nhất … lượng hỗn hợp X nói trên tác dụng hết với HNO3 đặc, nguội thì thu được …

Cho Cu tác dụng với HNO3 đặc tạo ra khí có đặc điểm nào sau đây

 • Tác giả: boxhoidap.com
 • Ngày đăng: 11/11/2022
 • Đánh giá: 2.58 (170 vote)
 • Tóm tắt: HNO3 đặc thì sản phẩm là NO2, HNO3 loãng tạo thành NO. … vào dung dịch chứa 7,56 gam HNO3 thu được dung dịch X và V lít hỗn hợp khí gồm NO và NO2 (đktc).

Cho Cu tác dụng với HNO3 đặc thu được khí có màu nâu đỏ là

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com
 • Ngày đăng: 10/08/2022
 • Đánh giá: 2.51 (63 vote)
 • Tóm tắt: Hòa tan hoàn toàn 10,8 gam FeO trong dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch có chứa m gam muối và V khí NO (sản phẩm khử duy nhất).

Cu HNO3 → Cu(NO3)2 NO2 H2O

 • Tác giả: thptsoctrang.edu.vn
 • Ngày đăng: 11/18/2022
 • Đánh giá: 2.46 (52 vote)
 • Tóm tắt: Khi đó, kim loại bị oxi hoá đến mức oxi hoá cao và tạo ra muối nitrat. Thông thường, nếu dùng dung dịch HNO3 đặc thì sản phẩm là NO2, còn dung …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 8. Cho m gam hỗn hợp A gồm Al, Cu vào dung dịch HCl (dư), sau khi kết thúc phản ứng sinh ra 1,68 lít khí (ở đktc). Nếu cho a gam hỗn hợp R trên vào một lượng dư axit nitric (đặc, nguội), sau khi kết thúc phản ứng sinh ra 3,36 lít khí NO2 (sản …

Bài 9: Axit nitric – Muối nitrat

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Ngày đăng: 06/22/2022
 • Đánh giá: 2.35 (102 vote)
 • Tóm tắt: Cho 4,52 gam hỗn hợp X gồm Cu và Ag tác dụng vừa đủ với dung dịch axit HNO3 đặc, nóng, dư thu được dung dịch Y và 1,568 lít khí (ở đktc). a) Viết PTHH dạng …

Fe và Cu tác dụng với HNO3 đặc nguội

 • Tác giả: hanghieugiatot.com
 • Ngày đăng: 02/07/2022
 • Đánh giá: 2.13 (67 vote)
 • Tóm tắt: Cho m gam hỗn hợp gồm Fe và Cu hòa tan trong dung dịch HNO3 đặc, nguội thu được 4,48 lít khí NO2 ở đktc . Mặt khác, hòa …

Xem thêm: Top 6 nước ép thanh long đỏ hay nhất, đừng bỏ qua

Cu HNO3 → Cu(NO3)2 NO2 H2O

 • Tác giả: thptlethanhton.edu.vn
 • Ngày đăng: 02/06/2022
 • Đánh giá: 2.01 (76 vote)
 • Tóm tắt: Cách tiến hành phản ứng cho Cu tác dụng với dung dịch HNO3 đặc; 5 5. … toàn 34,65 gam hỗn hợp gồm KNO3 và Cu(NO3)2, thu được hỗn hợp khí …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO2 + H2O là phản ứng oxi hóa khử, được THPT Lê Thánh Tôn biên soạn, phương trình này sẽ xuất hiện trong nội dung các bài học: Cân bằng phản ứng oxi hóa khử Hóa học 10, Hóa 11 Bài 9: Axit nitric và muối nitrat…. cũng như các …

Cu tác dụng với HNO3 đặc dư tạo thành sản phẩm là gì – Zuni.vn

 • Tác giả: zuni.vn
 • Ngày đăng: 02/12/2022
 • Đánh giá: 1.99 (166 vote)
 • Tóm tắt: cho m g hỗn hợp Cu và Fe2O3 vào dd HCl, sau phản ứng hoàn toàn thu được dd Y… 2. hòa tan m (g) Fe trong dd HNO3 thấy có 0.3 mol khí NO2.sản phẩm khử duy …

Cu 4HNO3 Cu(NO3)2 2H2O 2NO2 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

 • Tác giả: phuongtrinhhoahoc.com
 • Ngày đăng: 04/04/2022
 • Đánh giá: 1.99 (94 vote)
 • Tóm tắt: Cu | đồng | rắn tác dụng HNO3 | axit nitric | dd đậm đặc ra sản phẩm … chứa 7,56 gam HNO3 thu được dung dịch X và V lít hỗn hợp khí gồm NO và NO2 (đktc).
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Axit nitric HNO3 oxi hoá được hầu hết các kim loại, kể cả kim loại có tính khử yếu như Cu. Khi đó, kim loại bị oxi hoá đến mức oxi hoá cao và tạo ra muối nitrat. Thông thường, nếu dùng dung dịch HNO3 đặc thì sản phẩm là NO2, còn dung dịch loãng thì …

Axit nitric (HNO3): Cấu tạo phân tử, tính chất, cách điều chế và ứng dụng

 • Tác giả: monkey.edu.vn
 • Ngày đăng: 01/19/2022
 • Đánh giá: 1.85 (68 vote)
 • Tóm tắt: Axit nitric tác dụng với oxit bazơ, bazo, muối mà kim loại trong hợp chất … Sản phẩm của phản ứng này sẽ là NO2(+4) đối với HNO3 đặc và …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Axit nitric có khả năng oxi hóa hầu hết các kim loại tạo ra muối nitrat, ngay cả kim loại có tính khử yếu (Cu, Ag)…, ngoại trừ Pt và Au. Lúc này, kim loại bị oxi hóa đến mức cao nhất. Sản phẩm của phản ứng này sẽ là NO2(+4) đối với HNO3 đặc và …

Chuyên đề Dạng 1 Bài toán một kim loại HNO3 tạo một sản phẩm khử

 • Tác giả: thuviendethi.com
 • Ngày đăng: 05/05/2022
 • Đánh giá: 1.7 (155 vote)
 • Tóm tắt: Cho 10,8 g Al tan hết trong dd HNO3 loãng thu được sản phẩm duy nhất là 3,36 lít … Hòa tan một lượng 8,32 gam Cu tác dụng vừa đủ với 240 ml dd HNO3 cho …

Những kim loại nào sau đây không tác dụng được với dung dịch HNO3 đặc, nguội?

 • Tác giả: vungoi.vn
 • Ngày đăng: 07/10/2022
 • Đánh giá: 1.68 (154 vote)
 • Tóm tắt: Nước cường toan là hỗn hợp của HNO3 đặc và HCl đặc có tỉ lệ thể tích lần lượt là : · Nhiệt phân hoàn toàn Fe(NO3)2 trong không khí thu được sản phẩm gồm :.
Đánh giá cho bài viết
5 lượt xem | 0 bình luận
admin
Chào mọi người,mình là Đạt, mình xây dựng Blog nho nhỏ này với hy vọng ghi lại những kiến thức đã học, quá trình trải nghiệm để chia sẻ với mọi người cũng như nhìn lại được quá trình của mình.
Hôm nay mặc gì ?
Hôm nay đi đâu
Chuyển đổi tiền tệ
flag
flag
Đang chuyển đổi...
Tính lãi suất tiền vay
×

Đơn vị: VNĐ

Kỳ Tổng số gốc còn nợ Tiền gốc trả trong tháng Tiền lãi trong tháng Tổng số tiền thanh toán hàng tháng
Kỳ Tiền gốc hàng tháng Tiền lãi hàng tháng Tổng số tiền thanh toán hàng tháng

Bình luận

https://nguyenhuydat.com
harry 4 tháng trước
bạn có dịch vụ bảo vệ trang web bị hack chuyển hướng không ạh
https://nguyenhuydat.com
Huy Đạt 4 tháng trước
Cảm ơn bạn, hy vọng bài viết có thể giúp ích được cho công việc của bạn <3
https://nguyenhuydat.com
Kiều 5 tháng trước
tuyệt vời, cảm ơn bạn cho mình biết đến khái niệm này
https://nguyenhuydat.com
Quỳnh 7 tháng trước
rất hữu ích, cảm ơn bạn
https://nguyenhuydat.com
Huy Đạt 8 tháng trước
Cảm ơn bạn, hy vọng khóa học sẽ giúp ích cho cv của bạn :))
https://nguyenhuydat.com
Quỳnh 8 tháng trước
Cảm ơn bạn nhé, đúng thứ mình đang cần
https://nguyenhuydat.com
HƯƠNG 9 tháng trước
bài viết hay và bổ ích lắm
https://nguyenhuydat.com
Huy Đạt 9 tháng trước
Cảm ơn bạn nhé
https://nguyenhuydat.com
Hương Phạm 9 tháng trước
Hay quá, đúng thứ mình đang tìm kiếm