NFT là gì

NFT là gì? cùng tôi tìm hiểu khái niệm cơ bản về nó